Documentos Oficiais

Thumb Relatorio-Anual-e-Contas-2022.pdf Relatório Anual e Contas 2022.pdf application/pdf

Abrir Download 4.53 MB Agosto 30, 2023
4.53 MB
Thumb PAO-2023.pdf PAO 2023.pdf application/pdf

Abrir Download 2.8 MB Agosto 30, 2023
2.8 MB
Thumb 2022_02_15-Relatorio-e-Contas-2021.pdf application/pdf

Abrir Download 2.78 MB Maio 20, 2022
2.78 MB
Thumb 2021_11_08-Plano-e-Orcamento-2022.pdf application/pdf

Abrir Download 856.14 KB Maio 20, 2022
856.14 KB
Thumb 2021_03_26-Relatorio-e-Contas-2020.pdf application/pdf

Abrir Download 1.96 MB Maio 20, 2022
1.96 MB
Thumb 2020_03_12-Relatorio-e-Contas-2019.pdf application/pdf

Abrir Download 9.18 MB Maio 20, 2022
9.18 MB
Thumb 2019_03_19-Relatorio-e-Contas-2018.pdf application/pdf

Abrir Download 6.75 MB Maio 20, 2022
6.75 MB
Thumb 2018_10_15-Estatutos.pdf application/pdf

Abrir Download 6.4 MB Maio 20, 2022
6.4 MB

8

pt_PTPT